ใบทะเบียน/ใบอนุญาต

 

เพื่อความมั่นใจในการเลือกใช้บริการที่อุ่นใจ ปลอดภัย ซื่อสัตย์ ทางบริษัท โอเคเอส เกรซ ทัวร์ ได้มีการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เราต้องการที่จะเป็นบริษัททัวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจว่าจะได้รับบริการที่ดี เหมาะสมแก่ความเชื่อใจที่มีให้เรา

 

ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน    ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       ใบทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด                      ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์        

       ใบอนุญาติเป้นมัคคุเทศก์                        ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

   Thai Travel Agent Association

Visitors: 35,418