การชำระเงิน (Payment)

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หลังจากติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเรื่องโปรแกรมทัวร์เรียบร้อยแล้วว่าสนใจซื้อบริการไหนของเรา

 

หลังจากโอนเงินชำระค่าใช้จ่ายแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in

พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่

โทรสารหมายเลข 02-118-3842 เพื่อเป็นหลักฐานยื่นยันการโอนเงิน

ชื่อบัญชี บจก. โอเคเอส เกรซ ทัวร์

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่

กสิกรไทย

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

575-2-35291-9

ทหารไทย

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

235-2-26683-3

กรุงเทพ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

008-7-22263-4

กรุงไทย

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

962-0-18092-5

กรุงศรีอยุธยา

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

626-1-13528-1

ธนชาต

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

112-6-06382-7

ไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

405-116437-2

                         

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,419