OK...About Me

OKS Grace Tour Co.,Ltd 

บริษัททัวร์ที่จะทำให้ทุกท่านอิ่มเอมใจไปกับบริการที่อบอุ่น
ในทุกเส้นทางของท่านภายใต้การบริหารและอำนวยการบริการโดย

คุณนฤดม อ๊อกซู หรือคุณเบียร์

ไกด์หนุ่มไฟแรงกับประสบการณ์ในสายงานท่องเที่ยวมากว่า 10ปี

เราพร้อมที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

การเดินทางด้วยตัวเองเป็นกรุ๊ปเล็กๆ หรือไปเป็นหมู่คณะ งานจัดอบรม 

ประชุมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน

ประกันการเดินทางและทำวีซ่า เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด

 

ปณิธานบริษัท

บริการนำเที่ยวด้วย "ความซื่อตรง"  พร้อมธำรงไว้ซึ่ง "จรรยาบรรณ"  ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง "คุณความดี"

OKS Grace Tour
O มาจากคำว่า Honest   หมายถึง การบริการที่ยึดถือความซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา
K มาจากคำว่า Kindness หมายถึง การบริการที่สุภาพอบอุ่น ละมุนละไม เปี่ยมล้นด้วยความประทับใจ
S มาจากคำว่า Services  หมายถึง การบริการที่หลากหลาย เพื่อสนองตอบความต้องการในแบบของคุณ
Grace Tour หมายถึง ความมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพของการนำเที่ยว  

คติพจน์
"Service to Your Destinations"

ข้อมูลบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
- ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 125557000282 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07552

- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พค.0403)

เข้าไปดูหน้าตาของเอกสารแนบได้ ที่นี่

บริการ
-Tour Out-Bound
-Package Tour ทั้งในและต่างประเทศ
-บริการจองห้องพัก
-บริการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินชั้นนำทั่วโลก
-บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น อาทิเช่น รถไฟยูโรสตาร์ รถไฟเจแปนเรลล์พาส รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้น
-บริการด้านวีซ่า เรามีบริการยื่นวีซ่าแทนกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการด้วยตัวเองภายใต้ระเบียบที่สถานฑูตกำหนด
-บริการทำประกันการเดินทางทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ รายวันหรือรายปี
-บริการท่องเที่ยวเรือสำราญ Celebrity X Cruises
-จัดอบรบประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงาน
25/832 หมู่6 หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซ.32 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120
(ใกล้ Central แจ้งวัฒนะ)

แผนที่บริษัท ที่นี่

 

Visitors: 35,419